Voor adviseurs en coaches

Licentie TalentBoard ondersteunt trainers, coaches en adviseurs.

Belang van adviseurs, trainers en coaches wordt steeds groter

Door de krapte op de arbeidsmarkt en de behoefte om mensen te boeien en te binden is individuele begeleiding van cruciaal belang. Training en coaching, zowel bij individuele begeielding als bij team of bedrijfsverandering is zeer belangrijk. Zonder visie en begeleiding is elke verandering gedoemd om te mislukken. Daarnaast zijn wij, vanuit TalentBoard, van mening dat door een meer individuele benadering van de leerbehoefte veel geld te besparen valt op de budgetten voor training en ontwikkeling.

TalentBoard is ontstaan vanuit een dringende behoefte van bedrijven en personen om  inzicht te krijgen in talenten en sturing te geven aan de ontwikkeling daarvan. Onze Adviseurs helpen klanten om de organisatie klaar te maken voor dergelijke inzichten. Particulieren maken gebruik van TalentBoard om zelf aan het stuur van hun loopbaan te zitten. Organisaties maken gebruik van TalentBoard om medewerkers optimaal te laten presteren en daarmee de concurrentie voor te blijven.

Ons dagelijks werk is het optimaliseren van TalentBoard met als doel mensen en organisaties te helpen bij het optimaliseren van prestaties, duurzame ontwikkeling én inzetbaarheid. Wij worden daarbij geholpen door onze partners, professionele organisaties en zelfstandige professionals die zich dagelijks bezighouden met het ontwikkelen van mensen en organisaties. Onze partners zijn:

  • Loopbaancoaches
  • Jobcoaches
  • Recruiters
  • HR consultants
  • HR businesspartners
  • L&D professionals
  • Opleiders
  • Trainers
  • Coaches

 Vandaar onze oproep:

Wij werken graag samen met gekwalificeerde adviseurs, opleiders, trainers en (loopbaan)coaches. Expertise-partners die in staat zijn de praktijk naar binnen te brengen met goede, kwalitatieve adviezen. Die niet alleen de nadruk leggen op know-how maar zeker ook op show-how. We werken graag samen met professionals die in staat zijn een veilige omgeving te creëren waarin deelnemers zichzelf voortdurend kunnen ontwikkelen. We verwachten dat zij medewerkers en organisaties kunnen motiveren met een diversiteit aan interventies die leiden tot het beste leerresultaat. Wij blijven onze partners inspireren met TalentBoard. Samen voegen we een leven lang waarde toe aan kandidaten, deelnemers en opdrachtgevers.

Licentie

Ons licentiemodel voor TalentBoard zal iedereen aanspreken. Een adviseur die zich bij ons aanmeldt wordt door ons getest (met de Talentcheck) en vervolgens gelicenseerd. Dit vindt plaats op een locatie in het land en duurt twee dagen (niet aansluitend). Kosten voor licensering worden doorlast aan de adviseur. De kosten zijn afhankelijk van het aantal adviseurs en de ervaring van deadviseurs. Een passend voorstel wordt vooraf gemaakt.

Onderdeel van de licentie overeenkomst die daarna tot stand komt is een vergoedingregeling: Voor ieder bedrijf dat door de adviseur wordt aangebracht wordt een vooraf overeengekomen bedrag van de factuurwaarde van de licenties voor die klant uitgekeerd aan de adviseur. Niet alleen de eerste keer maar elk jaar dat de klant van de adviseur de licentie verlengt.

Kortom: een investering voor twee zeer interessante dagen en een potentie om een veelvoud hiervan terug te verdienen!

Interesse:

Bel ons nu!