TalentBoardHR

Wat biedt TalentBoardHR aan een bedrijf?

  • TalentBoardHR voor volledig beheer van de deelnemende groep

  • Definieren en vastleggen van rollen met bijhorende competenties

  • Definieren van teams en toewijzen medewerkers aan managers

  • Aanvraag van recruitment testen en aanvragen voor rolspecifieke assessments

TalentboardHR is een onderdeel van het TalentBoard voor Bedrijven. Het werkt in intuitief en is snel beschikbaar. Met TalentBoardHR worden medewerkers toegevoegd aan het TalentBoard en uitgenodigd voor een test namens het bedrijf. Dit kan zowel voor recruitment doeleinden als voor doorgroei en talentontwikkeling.

 

Visie en doelstelling vertalen naar rollen

Door het definieren van de rollen van het bedrijf worden de normen en waarden, visie en doelstelling vertaald naar benodigde competentie beheersing in de rollen. Iedere medewerker die een rol kiest maakt daarmee inzichtelijk wat zijn of haar aanleg is en (na ophalen van feedback) wat het beheersingsniveau van de rol is.

Medewerkers toewijzen aan managers

In TalentBoardHR kunnen managers aangemaakt worden die vervolgens een TalentBoardTeams dashboard krijgen. Er worden medewerkers toegewezen aan de manager. Het TalentBoardHR ondersteunt een volledige matrix organisatie, waarin iedereen in principe iedereen kan aansturen in permanente of tijdelijke (project-)teams.

Op individueel niveau krijgt HR inzicht in de ontwikkelingen van de medewerker en kan de medewerker in deze ontwikkelingen sturen en adviseren.

Het dashboard is een essentieel onderdeel voor ieder bedrijf dat een abonnement heeft op het TalentBoard.

Het TalentBoardTeams dashboard is onderdeel van het TalentBoard Professional Abonnement. Weten wat de kosten zijn?

Toon mij de kosten

Bel ons nu!