Beheersing score op basis van Feedback

Beheersing score op basis van Feedback

Voor alle competenties waarop geen feedback is ontvangen in het TalentBoard wordt de beheersings-waarde (zichtbaar als je een rol selecteert) op nul gezet. Dat betekent dat bij iedereen die een rol heeft geselecteerd en er geen feedback is, de Fit4Job Beheersing op nul staat.

Een andere weergave

Direct na de Talentcheck zijn alle aanlegscores voor competenties bekend. Voor beheersing zijn deze er nog niet. Echter, op het hoofdscherm worden beiden weergegeven:

Dat ziet er dan zo uit:

 

 

 

 

Toen we begonnen hebben we er voor gekozen om de beheersing bij aanvang gelijk te houden aan de aanleg. Dit kon ook omdat we de splitsing in aanleg en beheersing in de Fit4Job score op dat moment nog niet ingevoerd hadden.  Echter, met de kerstrelease is dit geintroduceerd en vanaf dat moment is er discussie geweest over de waarde van een beheersingsindicatie. Uiteindelijk hebben we besloten dat een indicatie van beheersing van een rol uitsluitend zin heeft als deze gebaseerd is op gevalideerde input: Feedback van mensen uit de Peergroep. Voor alle competenties waarin dit nog niet het geval is hebben we de beheersing dan ook op nul gezet.

Hoe wordt beheersing nu zichtbaar?

Om de beheersing zichtbaar te maken is het nodig om voor alle competenties in de rol of ambitie feedback te verzamelen. Daarmee komt de Fit4Job voor beheersing weer op het juiste niveau. Let wel op: voor elke competentie in de rol of ambitie moet er dan feedback zijn! Door deze splitsing aan te brengen willen we een beter inzicht geven in de aanleg enerzijds en de beheersing anderzijds.

Vraag regelmatig Feedback aan

Feedback verzamelen is een heel transparante manier om groei zichtbaar te maken. Het is dan ook zinvol om dit regelematig te doen voor de competenties in de gekozen rol of ambitie. Wij stellen als richtlijn dat iedere 3 tot 4 maanden feedback zou moeten worden gevraagd, zolang je bezig bent met de ontwikkeling van een competentie. Als dat niet het geval is stellen we 6 maanden al termijn.

De komende tijd zullen we een attenderingsmechanisme gaan inbouwen in het Talentboard dat een signaal geeft wanneer het tijd wordt om feedback te vernieuwen. Uiteraard ligt de verantwoordelijkheid om feedback te vragen bij de gebruiker, maar we kunnen ons voorstellen dat iemand het vergeet. Vandaar dat we daar een reminder voor gaan geven.

Over de auteur

admin administrator

Bel ons nu!