Feedback

In het TalentBoard is een uitgebreide functie opgenomen voor het vragen van feedback en analyseren van de binnengekomen reacties op de verzoeken.

De Feedback Vragen menu keuze geeft toegang tot de module waarin op basis van een competentie aan meerdere mensen een feedback vragenlijst wordt gestuurd.

De PeerGroep

Feedback wordt gevraagd aan mensen die een rol spelen of gaan spelen in de ontwikkeling van een medewerker. Daarvoor is het nodig om die mensen op te nemen in de zogenaamde PeerGroep.

Iedereen die wordt toegevoegd aan de PeerGroep krijgt daarvan een bericht namens TalentBoard. Daarbij wordt door de medewerker aangegeven in welke relatie de persoon wordt opgenomen in de PeerGroep. Dit is van belang voor twee dingen:

  • Bepalen van de jusite vragenlijst per competentie
  • Bepalen van het gewicht dat wordt toegekend aan de gegeven feedback.

Er zijn vijf categorien beschikbaar: Klant, Manager, Collega, Zakenpartner, Vrienden en familie. Zodra iemand in de PeerGroep is opgenomen kan aan die persoon feedback gevraagd worden.

Feedback aanvragen

Bel ons nu!