TalentBoard Kerstrelease 2017 online

We hopen dat je genoten hebt van de feestdagen. Voordat we het nieuwe jaar inluiden willen we je informeren over de nieuwe release van TalentBoard. Het betreft een aantal cosmetische verbeteringen en nieuwe functionaliteiten.

Nieuwe Functionaliteiten en cosmetische aanpassingen

Work Agility Score

Work Agility Score is een uitbreiding in de TalentCheck die inzicht geeft in de wendbaarheid van een talent. Deze wendbaarheid is een nieuwe ontwikkeling van TalentBoostAcademy in samenwerking met OnlineTalentManager. Work Agility laat zich het beste definiëren als het vermogen slagvaardig te reageren op wisselende omstandigheden

  1. Mensen met een hoge Work Agility Score zijn dus beter in staat slagvaardig te reageren op wisselende omstandigheden. Een uitgebreide studie heeft aangetoond dat de Work Agility Score bepaald kan worden aan de hand van de eerder uitgevoerde TalentCheck. Het is dus niet nodig deze opnieuw te doen. Aan de hand van de TalentCheck tonen we deze informatie:

Voor meer informatie verwijzen we naar: http://talentboost.academy/nieuw-work-agility-score/

Fit 4 Job score uitbreiding

We hebben de Fit4Job score  aangepast en deze geeft nu inzicht in twee facetten van een rol of ambitie: de Fit4Job score op basis van aanleg geeft aan hoeveel talent iemand heeft om zich in deze rol te ontwikkelen. De Fit4Job score op basis van beheersing geeft aan hoe goed iemand functioneert in een rol aan de hand van feedback die gegeven is in het TalentBoard.

In het Fit4Job scherm is nog een belangrijke aanpassing gemaakt: voor iedere competentie in een rol is nu zichtbaar wat je aanleg, beheersing en door je werkgever vastgestelde doel is. Daarmee wordt beter inzichtelijk welke aspecten van de rol kunnen worden verbeterd.

Door feedback te vragen zal de mate van beheersing veranderen. De aanleg wordt niet aangepast, deze is namelijk gebaseerd op de TalentCheck en zal alleen veranderen als de TalentCheck opnieuw gedaan wordt. Dat is overigens een optie die we wel gaan aanbieden: eens per drie jaar de TalentCheck opnieuw doen.

Andere aanpassingen

  • In het ontwikkelplan is het mogelijk om een ontwikkelactie in te voeren en deze te voorzien van ontwikkelstappen. In deze ontwikkelstappen hebben we een nieuwe functie ingebouwd: je kunt iemand uit de Peergroep koppelen aan je ontwikkelactie. Deze persoon krijgt bericht zodra de koppeling gerealiseerd is. Het is de eerste stap in een serie van ontwikkelingen die TalentBoard gaat omvormen naar een Social Learning platform.
  • Op het hoofdscherm is ruimte gemaakt om de lopende ontwikkelacties zichtbaar te maken. Hierdoor ziet een talent in één oogopslag welke acties nog open staan.
  • Het emailadres waarmee wordt ingelogd kan nu worden aangepast in de persoonlijke instellingen.
  • Documenten management is nu mogelijk door documenten te uploaden vanuit berichten of direct vanuit de bibliotheek. Documenten verwijderen is vanaf nu beschikbaar.
  • Als feedback verzoeken worden verwijderd voordat de feedback is gegeven krijgt de feedback-gever een melding dat het verzoek niet meer actief is op het moment dat deze besluit alsnog feedback te geven.
  • Bij het geven van feedback blijft de kopregel met de mogelijke scores in beeld.

Voor HR en Managers

  1. HR kan nieuwe wachtwoorden uitgeven aan managers. Deze optie is toegevoegd aan het HR dashboard. De manager ontvangt dan een mail met een nieuw wachtwoord. HR kan niet zien wat dat wachtwoord is.
  2. In het aanvragen van een recruitment test in het HR dashboard hebben we twee zaken anders gedaan: HR kan nu alle rollen in het systeem gebruiken voor een recruitment test (dus niet alleen de rollen van het bedrijf) en het TalentBoard van de recruitment kandidaat is beperkt tot de Talentcheck en Fit4Job. Overige opties komen beschikbaar als het dashboard wordt omgezet naar een abonnement bij indiensttreding.
  3. In het manager dashboard is bij het bekijken van de Fit4Job score nu ook direct te zien welke competenties door de medewerker zijn opgenomen in het ontwikkelplan.

Zoals gebruikelijk hoeven gebruikers niets te doen om gebruik te maken van de nieuwe release. Deze is inmiddels door ons geïnstalleerd en getest.

 

Het team van TalentBoard wenst iedereen een knallende jaarwisseling en een talentvol 2018!