De meest gebruikte assessments

Wij hebben voor u een overzicht gemaakt van de assessments die door onze klanten het meest gebruikt worden. Naast een korte omschrijving vind u hier de prijs voor het betreffende assessment. Via de knop onderaan de pagina komt u in de omgeving waar u direct één of meerdere kandidaten kunt uitnodigen.

Selectie-Assessment

Kies voor gekwalificeerde mensen!

Een selectieassessment is een betrouwbaar en kostenbesparend middel om te voorspellen hoe succesvol iemand zal zijn in een voor hem/haar nieuwe functie. In het bijzonder bij het benoemen van sleutelposities zoek je een valide onderbouwing voordat je een beslissing neemt. Daarbij gaat het nooit alleen om opleiding en ervaring.

Het doel is een zo volledig mogelijk beeld te vormen van de functie, de risico’s die op de loer liggen, de omgeving (team, afdeling, organisatie en markt) en welke eisen die aan de functie stelt. Dit beeld vertaal je naar functie competenties, die de ‘meetlat’ vormen waarlangs we het assessment inrichten en we het gedrag van een deelnemer gaan beoordelen.

De resultaten en het advies worden beschreven in een uitgebreid assessmentrapport en een Fit-4-Job rapportage. Die worden direct na het voltooien van het assessment opgeleverd. Voor een selectie-assessment met uitgebreide rapportages betaalt u € 160,- exclusief BTW bestaande uit de online assessments:

 

 • Loopbaanwaarden (Drijfveren)
 • Werk- en managementstijlen (Octogram)
 • Persoonskenmerken (Big-5)
 • Competentie Indicator (50 competenties)
 • Cognitief assessment (MBO, HBO of WO)
Ontwikkel-Assessment

Haal eruit wat erin zit!

Een ontwikkelassessment biedt inzicht in groeimogelijkheden van medewerkers, bijvoorbeeld in het kader van talent development, loopbaanontwikkeling, of voor persoonlijke ontwikkeling binnen de huidige functie. Of wanneer bij fusies of reorganisaties nieuwe eisen aan bestaande functies worden gesteld, hebben alle partijen baat bij een goed beeld van de kwaliteiten en ontwikkelkansen van een medewerker.

De rapportage beschrijft wat iemand werkelijk drijft, de persoonlijke talenten, ambities en het groeipotentieel van de medewerker, maar ook zijn/haar ontwikkelpunten en beperkingen. Daaruit volgt een helder en persoonlijk ontwikkeladvies. Voor een ontwikkel-assessment betaalt u € 140,- exclusief BTW en worden de volgende online assessments afgenomen:

 • Loopbaanwaarden (Drijfveren)
 • Werk- en managementstijlen (Octogram)
 • Persoonskenmerken (Big-5)
 • Competentie Indicator (50 competenties)
 • Best passsende leerstijlen (Kolb)
Team-Assessment

Geef teams een extra boost!

Na een strategieverandering wil je nieuwe plannen maken met je team. Mogelijk ben je de nieuwe leidinggevende of heeft het team sinds kort een andere samenstelling. Misschien bestaan er samenwerkingsproblemen of heeft het team moeite met de nieuwe koers.

Een Teamassessment geeft inzicht in elkaars kwaliteiten en ‘gebruiksaanwijzing’, en maakt helder waar kansen, uitdagingen maar ook spanningsgebieden zitten. Duidelijk wordt welke talenten het team heeft, wat het nodig heeft om talenten tot ontwikkeling te brengen, en wat het team nog mist aan kwaliteiten. Daarnaast wordt helder waardoor teamleden geïnspireerd raken, welke mensen elkaar goed of juist minder goed begrijpen, en wat nodig is om de samenwerking te verbeteren en doelen te bereiken.

De rapportage biedt een overzicht van de kwaliteiten en ontwikkelpunten van het team. Je krijgt snel inzicht in wat de teamleden nodig hebben met betrekking tot coaching en aansturing om het beste uit het team te halen. Het Team assessmentrapport is een uitstekende basis voor een ontwikkeltraject voor het hele team.

U betaalt € 120,- per teamlid en € 400,- voor een uitgebreide teamrapportage, beide exclusief BTW. Het team-assessment geeft zowel op individueel als op team niveau inzicht in:

 

 • Loopbaanwaarden (Drijfveren)
 • Werk- en managementstijlen (Octogram)
 • Persoonskenmerken (Big-5)
 • Competentie Indicator (50 competenties)
Loopbaan-Assessment

Geef mensen richting in hun loopbaan!

Het loopbaanassessment biedt uitkomst wanneer iemand vastloopt in zijn of haar carrière, of wanneer iemand een andere functie ambieert. Je vraagt jezelf af hoe iemand zich zodanig verder kan ontplooien, dat hij of zij daarmee de kans op een best passende baan vergroot.

Het assessment geeft inzicht in persoonlijkheid, drijfveren en kwaliteiten, dat je vertaalt naar een persoonlijk loopbaanadvies. Het wordt dan ook veel ingezet bij re-integratie trajecten, outplacement, mobiliteit en loopbaanbegeleiding.

De investering voor een loopbaan-assessment bedraagt € 160,- exclusief BTW en bestaat uit de volgende onderdelen:

 

 • Loopbaanwaarden (Drijfveren)
 • Werk- en managementstijlen (Octogram)
 • Persoonskenmerken (Big-5)
 • Competentie Indicator (50 competenties)
 • Rolactiviteiten
 • Beroepsvoorkeur (MBO, HBO of WO)