Waarom HRM en HRD voor TalentBoard kiest

Eén van de belangrijkste redenen om TalentBoard te introduceren was het algemene ongenoegen van HR-professionals. Ongenoegen over hoe bepaalde HRM-processen waren ingericht en hoe slecht ze ondersteund worden door de bestaande systemen. En hoe slecht deze systemen aansluiten op de steeds groter wordende rol van HR-professionals als businesspartner.

Met TalentBoard willen we dit ongenoegen wegnemen en HR-professionals de mogelijkheid geven hun waarde als businesspartner binnen de organisatie te vergroten. En dát is gelukt! Zelfs zo goed dat we substantiële besparingen realiseren waardoor HR ook echt gezien wordt als businesspartner door leidinggevenden en directies.

Ik wil graag een afspraak

12 + 12 =